Kaj pa ti misliš?

Kaj so dolgo obstojne sledi letal, ki jih videvamo na slovenskem nebu?

View Results

Loading ... Loading ...

eKnjiga: NOVI SVETOVNI RED – VIII

Tokrat objavljamo 9. poglavje knjige Janeza Vuka –                NOVI SVETOVNI RED Porajanje novega fašizma?

Povezava na prvo objavo z vsemi podatki o knjigi, predgovorom, posvetilom, kazalom, povzetkom vsebine in uvodom – TUKAJ.

.

9. poglavje

POLITIKA DEPOPULACIJE PLANETA

»Vprašanje, ki me včasih prešine: sem jaz ali so drugi nori?« Albert Einstein, fizik

.

9.1 Georgijski monument

V ameriški državi Georgija obstaja monumentalen ‘megalit’, imenovan ‘Georgia Guidestones’ (Georgijski kažipoti), za katerega se ne ve, kdo ga je postavil, povezujejo pa ga s skrivnimi združenji in z novim svetovnim redom. Na šest metrov visokih in 110 ton težkih granitnih ploščah, ki ga sestavljajo, je v osmih jezikih (angleščini, španščini, svahili, hindujščini, hebrejščini, arabščini, kitajščini in ruščini) napisanih ‘deset navodil’, ki so očitno namenjena vsemu človeštvu. Na megalitu je napis, ki pravi: ‘Naj bodo to kažipoti v dobo razuma.’ Sama navodila pa se glasijo:

 1. Vzdržujte človeštvo pod 500 milijonov, v trajnem ravnotežju z naravo.
 2. Vodite reprodukcijo modro, razvijajoč telesno moč, zdravje in različnost.
 3. Združite človeštvo z živim novim jezikom.
 4. Obvladujete strasti, vero, tradicijo in vse stvari z umirjenim razumom.
 5. Varujte ljudi in narode s poštenimi zakoni in pravičnimi sodišči.
 6. Pustite vsem narodom, da si navznoter sami vladajo, zunanje spore pa naj rešuje svetovno
  sodišče.
 7. Izognite se nepotrebnim zakonom in nekoristnim uradnikom.
 8. Uravnotežite osebne pravice s socialnimi dolžnostmi.
 9. Cenite resnico, lepoto, ljubezen iskaje skladnost z neskončnim.
 10. Ne bodite rak na zemlji, dajte prostor naravi, dajte prostor naravi.

Sponzorji postavitve spomenika so se na njem predstavili kot: ‘Majhna skupina Američanov, ki iščejo dobo razuma.’

Nekateri kritiki so sporočila z megalita označili za delo antikrista ali satana, domnevni avtor oziroma financer postavitve monumenta, predstavljen s psevdonimom R. C. Christian, pa naj bi bil pripadnik ‘Luciferjeve skrivne združbe’, povezane z novim svetovnim redom. Nek lokalni veljak je izrazil prepričanje, da je monument delo častilcev kulta sonca in hudiča.

Najbolj sporna navodila so pod zaporednimi številkami 1, 2 in 10. Poglejmo si vsako posebej.

.

9.2 Vzdržujte človeštvo pod 500 milijonov, v trajnem ravnotežju z naravo

Stavek ne pomeni nič drugega kot to, da je po mnenju avtorjev navodil, ki so sebe predstavili kot skupinico, ki išče dobo razuma, na svetu, na katerem je zdaj približno 7 milijard ljudi, 6,5 milijarde ljudi preveč. Nič ne povedo, kako doseči cilj, ki ga predlagajo, namreč zmanjšanje svetovnega prebivalstva na največ 500 milijonov ljudi, toda popolnoma jasno je, da tega cilja ni mogoče doseči na način, ki bi bil sprejemljiv za ‘odvečnih’ šest in pol milijarde ljudi. V bistvu gre za poziv h genocidu v razsežnosti, kakršnega svet še ni doživel. Poziv je bodisi delo ljudi, ki so k temu načrtu že resno pristopili, ali pa je njihov poziv že padel na plodna tla in spodbudil razmišljanja v tej smeri, razmišljanja, ki so po mnogih indicih sodeč že postala prikrita politika posamičnih držav, zlasti ZDA, predvsem pa globalne elite.

Indici, ki dopuščajo možnost, da svetovna finančna in industrijska elita razmišlja o postopnem ali morda tudi hitrem zmanjševanju svetovnega prebivalstva, so predvsem v vedno nižjih zdravstvenih standardih pri pridelavi hrane in proizvodnji zdravil ter v nezmanjšanem tempu oboroževanja. Slaba hrana skrajšuje življenjsko dobo, prav tako neustrezna zdravila in namerno povzročene epidemije. Tudi nekateri strokovnjaki recimo trdijo, da je bil virus HIV, ki povzroča AIDS, ustvarjen v laboratoriju z namenom zdesetkanja svetovnega prebivalstva. (op.70)

Zadnji primer politike depopulacije planeta naj bi bil pandemska gripa, ki naj bi jo povzročal laboratorijsko ustvarjen virus, prav tako pa naj bi bilo v posamičnih primerih smrtonosno cepivo zoper pandemsko gripo. Tarča podobnih obtožb je tudi Codex Alimentarius Svetovne organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki deluje v okviru OZN. Komisija, pristojna za prehranske in agrotehnične standarde v zvezi z uporabo različnih kemičnih substanc (herbicidov, insekticidov, aditivov ipd.), naj bi predvsem servisirala interese prehranskih in agrokemičnih multinacionalk, zlasti ameriških. Ti standardi naj bi resno ogrožali zdravje svetovnega prebivalstva in naj bi vplivali na povečevanje stopnje smrtnosti in krajšanje življenjske dobe. Nekatere države zaradi tega naglašajo, da Codex Alimentarius ni obvezen mednarodni standard, temveč le priporočilo, ki ga same v svoji zakonodaji ne upoštevajo več (več o Codexu v nadaljevanju).

Vojna, zlasti svetovna, bi seveda lahko hitro korenito zmanjšala število svetovnega prebivalstva. Zdi se, da se Zahod oziroma predvsem ZDA pripravljata na vojno vsaj v primeru Irana in S. Koreje, ki pa lahko obe prerasteta iz lokalnih vojn v svetovno vojno in morijo neslutenih razsežnosti.

Kot zadnja se kaže tudi možnost množičnega uničevanja prebivalstva, kot so to počele komunistična Sovjetska zveza za časa Stalina, Hitlerjeva nacistična Nemčija, pa tudi Maova Kitajska in druge fašistične ter komunistične države. Nekateri opazovalci trdijo, da se Amerika pripravlja tudi na to možnost, zaradi česar že ima mrežo sicer praznih, a operativnih koncentracijskih taborišč po vseh ZDA v upravljanju vladne agencije FEMA. (Več o tem je v 6. poglavju, kjer je govor o agenciji FEMA.)

.

Opombe k poglavju 9.2:

(op.70) – http://www.rense.com/general38/made.htm

.

9.3 Vodite reprodukcijo modro, razvijajoč telesno moč, zdravje in različnost

Tudi ta stavek razkriva prepričanje avtorjev, da je reprodukcija prebivalstva nekaj, česar ni moč prepustiti samim ljudem, temveč mora to nekdo voditi. Morda kar država, morda najbolje kar totalitarna država. Iz zgodovine je poznanih več teoretičnih razmišljanj in praktičnih poskusov vodenja demografske politike v skladu z višjimi družbenimi cilji. Prva demografsko-teoretična razmišljanja so poznana iz Anglije, in sicer iz časov zgodnjega kapitalizma, izpod peresa Thomasa Roberta Malthusa (1766–1834). Slednji je menil, da je moč prebivalstva precej večja od moči zemlje, da preživlja človeka. Zato naj bi se število prebivalstva samo uravnavalo na način, da pride do zmanjšanja zaradi bolezni in pomanjkanja, ko se ljudje preveč namnožijo glede na omejene možnosti njihovega preživetja.

Malthus se je zavzemal za to, da bi država aktivno posegala v dejavnike, ki vplivajo na rodnost in smrtnost glede na omejene ekonomske vire. Menil je, da dve zavori držita prebivalstvo znotraj meja razpoložljivih virov: prvo zavoro predstavlja povečana stopnja smrtnosti, drugo pa zmanjšana rodnost. Povečano smrtnost povzročijo predvsem lakota, bolezen in vojna, rodnost pa zmanjšujejo splavi, nadzor rojstev, prostitucija, odložitev porok in celibat. Malthus je tudi menil, da ni izključeno, da bo človek začel postopati z lastno vrsto na podoben način kot goji živali, se pravi, da bo začel izvajati selekcijo ljudi z namenom vzgoje superiornih, bolj zdravih posameznikov, z daljšo življenjsko dobo ipd. Malthus se je tudi zavedal, da bi bilo treba za ta ‘višji cilj’ neizbežno omejiti sposobnost reprodukcije določenim biološko prizadetim posameznikom oziroma revnejšim slojem, sam pa je v zvezi s tem menil, da bi to težko postalo splošna praksa. Tovrstno razmišljanje so za Malthusom sistematično razvili v poseben nauk, imenovan evgenika, ki je bil posebno ljub nacistom. (op.71)

Evgenika je po definiciji regulacija človekove evolucije na podoben način kot to človek počne z živalmi, se pravi s selekcijo osebkov na tiste, ki se lahko razmnožujejo, in na tiste, ki se ne smejo, z namenom izboljšanja vrste. Do druge svetovne vojne je bila evgenika smatrana za legitimen del demografske politike, po nacističnih zablodah in zlorabah le-te, ki so vodile v masovno kršenje človekovih pravic, masovne prisilne sterilizacije in masovno uničevanje ‘manjvrednih’ ljudi, pa je bila evgenika označena za nedopustno in nedemokratično poseganje v človekove pravice. Toda splošna obsodba evgenike še ne pomeni, da so njene ideje dokončno zamrle in da ne obstajajo več posamezniki ter interesne skupine, ki ne podpirajo idej evgenike in bi jih bili ponovno pripravljeni izvajati v praksi. Nekateri vidijo nove možnosti evgenike tudi v dejstvu, da je znanost od prve polovice 20. stoletja, ko je evgenika dosegla svoj vrh in diskreditacijo z nacizmom, bistveno napredovala, kar naj bi prinašalo nove možnosti bolj humane evgenike znotraj dopustnih etičnih okvirov. Avtorji kažipotov iz Georgije očitno menijo, da evgenika še ni rekla zadnje besede.

.

Opombe k poglavju 9.3:

(op.71)http://www.econlib.org/library/Malthus/malPop1.html

.

9.4 Ne bodite rak na zemlji, dajte prostor naravi, dajte prostor naravi

Zadnja, deseta zapoved, skorajda ne potrebuje komentarja. Mirno jo lahko označimo za skrajno obliko ekofašizma, ki človeka oziroma človeštvo vidi kot rakasto tvorbo, kot motnjo v harmonični naravi. Če deseto zapoved obravnavamo skupaj s prvo, na katero se navezuje, postane očitno, da so avtorji zapovedi menili, da je človeštvo v obsegu, ki presega 500 milijonov, v sedanjem obsegu je to 6,5 milijarde ljudi, pač le rakasta tvorba planeta.

Očitno obstajajo ljudje, ki verjamejo v ideje o nuji depopulacije zemlje, in to so prav tisti ljudje, ki imajo na razpolago moč in sredstva, da prisilno depopulacijo lahko uresničijo. Pojasnilo za nujnost drastičnega zmanjšanja prebivalstva, ki naj bi sledilo v nekaj naslednjih generacijah, ponujajo z razlago, da bo svet sicer obsojen na stalne krize, pomanjkanje hrane, surovin in energije, lakoto, bolezni, vojne in podobno, kar bo hočeš nočeš drastično zmanjšalo število prebivalstva. Poleg tega bo znanstvenotehnološki razvoj, zlasti avtomatizacija in robotizacija, v prihodnosti velik del človeštva postavil v položaj ‘tehnološkega viška’. Trajno nezaposleni pa bodo postajali vse bolj tudi ‘odvečni ljudje’. To so vse razlogi za razmišljanja globalne elite o depopulaciji planeta. Terminatorji odvečnega dela človeštva, ki po mnenju samooklicanih demiurgov človeštva presega zmožnosti zemlje, da bi jim bila varen in gostoljuben dom, bi v tej sliki bili tako rekoč njegovi odrešitelji.

Da ima človeštvo zaradi fizičnih omejitev planeta svoje meje rasti, je popolnoma jasno. Omejevanje rasti prebivalstva je tako legitimen cilj, toda tega cilja ni dopustno dosegati s prisilnimi in celo nasilnimi sredstvi, temveč edinole z osveščanjem ljudi na prostovoljni bazi. O tem, kolikšno število ljudi lahko preživi zemlja, zaenkrat lahko samo ugibamo. Število ljudi, ki ga prenese planet, je tudi bistveno odvisno od količine potrošnje dobrin in energije. Ob sorazmerni nižji potrošnji dobrin in energije na prebivalca planet vsekakor lahko preživi večje število ljudi. Tudi znanstveni razvoj vpliva na velikost svetovne populacije. V primeru, da bo človeštvo odkrilo nove vire poceni energije, ki ne bi onesnaževali okolja, bi bil problem energije lahko rešen tudi, če bi se svetovno prebivalstvo še precej povečalo glede na sedanje stanje. Tak vir energije bi lahko postala energija iz fuzijskega reaktorja, ki je okolju prijazna tehnologija pridobivanja energije, pri čemer naj bi energija iz fuzijskih reaktorjev zagotavljala poljubne količine energije (op.72). Ob tem fuzijske elektrarne predvidoma ne bi predstavljale pretiranih posegov v naravno okolje, medtem ko objekti obnovljivih virov električne energije praviloma predstavljajo znatne posege v prostor.

Po prepričanju strokovnjakov bi fuzijski reaktorji lahko rešili človeštvo pred pomanjkanjem energije tako rekoč ne glede na število prebivalstva na zemlji. Največji problem večanja števila prebivalstva na planetu so tako predvsem biološki viri, to je hrana, vključno z vodo, in surovine iz biomase. Sposobnost planeta za zagotavljanje potrebne biomase je vsekakor omejena in človeštvo lahko preživi samo tako, da vzpostavi trajno ravnotežje med ekosistemi, ki zagotavljajo biomaso, in potrošnjo biomase. Toda kakšno število svetovnega prebivalstva zagotavlja to ravnotežje, je težko, če sploh mogoče določiti. Japonci na primer načrtujejo izgradnjo samooskrbnih plavajočih mest, s pomočjo katerih bi bilo moč obljuditi svetovne oceane, kar bi pomenilo možnost bistvenega povečanja svetovnega prebivalstva ob sorazmerno nizkem škodljivem učinku na okolje.

Spodbudno je tudi dejstvo, da se stopnja rasti prebivalstva zmanjša ali celo obrne v upadanje, ko neka skupnost doseže določeno stopnjo splošne gospodarske razvitosti. Sedanje skokovito naraščanje svetovnega prebivalstva gre večinoma na rovaš manj razvitih držav, zlasti Afrike, Južne Amerike, Indokine in drugih manj razvitih regij sveta, medtem ko razvite regije sveta večinoma ohranjajo dano število prebivalstva, ponekod celo pretežno na račun obsežnih imigracij, saj je domača stopnja rodnosti tako nizka, da ne zagotavlja več niti obnavljanja prebivalstva. Morda se bo svetovno prebivalstvo samodejno stabiliziralo na neki približno optimalni ravni glede na omejene vire planeta, ko bo ves svet dosegel primerno gospodarsko razvitost. Demiurg v obliki uničevalca ‘odvečnega’ števila prebivalstva tako nikakor ne bo potreben.

Poleg kažipotov človeštvu, vklesanih v granitne bloke v Georgiji, obstaja vrsta drugih indicev, da je zahodna elita zaskrbljena zaradi naraščanja svetovnega prebivalstva. Ta skrb je sicer legitimna in razumljiva, nikakor pa ne upravičuje neetičnih in nesprejemljivih metod regulacije števila prebivalstva. Zlasti nihče nima pravice, da sebe postavlja v nekakšno vlogo vsemu človeštvu nadrejenega subjekta, ki lahko samostojno odloča sebi v prid in drugim

v škodo. To je samo bistvo historičnega despotizma oziroma bistvo nesvobode. Toda prav to se dogaja. Politika depopulacije je postala vseprežemajoča prikrita politika, o kateri odločajo strokovnjaki, politiki in korporacije zakulisno, daleč od oči javnosti. In še celo v primeru, da se najdejo v teh ozkih krogih ljudje, ki temu nasprotujejo, prevladujoči mediji tega preprosto ne objavijo ali objavijo to na način, da kdor širi resnico o zakulisnem delovanju finančne, industrijske in tehnokratske (scientokratske) elite, ta je pač neresna, nekredibilna oseba. Resnica je vedno prva žrtev vsake vojne. In vojna za depopulacijo planeta, ki jo bije svetovna elita zoper svetovno prebivalstvo, je vojna. To ni hladna, temveč vroča, dejansko potekajoča vojna. V njej padajo žrtve … številne žrtve. Toda ta vojna je zamolčana, skrita in prikrita vojna. Cilj depopulacije je vzpostaviti ‘pravo’ ravnovesje med človekom in naravo po interesih, merilih in presoji globalne elite.

.

Opombe k poglavju 9.4:

(op.72) – Zanimivo, da se mednarodni projekt za izgradnjo fuzijske elektrarne v Franciji kljub usodnemu pomenu za človeštvo vleče že leta in leta, denarja pa je stalno premalo. Morda proizvajalcem energentov ne odgovarja, da bi človeštvo rešilo problem energije.

.

9.5 Agenda 21

Agenda 21, sprejeta v okrilju OZN, v umirjenem tonu opozarja na demografsko eksplozijo in vzpostavljanje neravnovesja med človekom in naravo. Čeprav Agenda ne bije plat zvona, niti ne predlaga nobenih radikalnih ukrepov, v podtonih vendarle naglaša, da sedanji trendi niso trajno vzdržni in da bo moralo človeštvo preprosto nekaj narediti. Veliko govori o nuji osveščanja v zvezi s tem. Samo Agendo 21 lahko v tem smislu opredelimo kot mednarodni dokument, ki je ugotovil in ekspliciral nasprotje med naraščajočim številom svetovnega prebivalstva in omejenimi viri planeta, in to opredelil kot pereč globalni problem. Zdi se, da je v Agendi 21 nekako ravno tako pomembno to, česar Agenda ne pove, vendar ves čas visi v zraku kot nekakšen Damoklejev meč, namreč, kako stabilizirati svetovno prebivalstvo.

Gre za dokument, ki pravzaprav terja razmislek o tem, kako naprej, ne ponuja pa pravih odgovorov. To je razumljivo, saj je problem prenaseljenosti planeta po kompleksnosti in pomenu morda najusodnejši problem človeštva, na katerega res ni mogoče dati hitrega in enostavnega odgovora. Agenda je pravzaprav brez prave izvršne agende, ki bi bila primerna za izvedbo. Zagotovo pa bi morala mednarodna skupnost doseči konsenz glede politike depopulacije, pri čemer so etično sprejemljive samo metode, za katere se vsak posameznik sam zavestno odloči in mu jih ne bi smel nihče vsiliti. V nasprotnem bi šlo za metode prisilne evgenike, kakršno so prakticirali nacisti. Toda ali imamo kakšno zagotovilo, da se zgodovina ne bo ponovila?

Zahodna elita je svoj odgovor za reševanje vprašanja prenaseljenosti, po mnogih znamenjih sodeč, že oblikovala. V bistvu se zateka h klasičnim načelom depopulacije, kot jih je opredelil že Malthus v svojih razmišljanjih, ki predstavljajo zametke evgenike. Gre za zavestno povečevanje smrtnosti na eni strani in za množično neprostovoljno sterilizicijo brez vednosti prebivalstva z uporabo različnih kemikalij, primešanih hrani, vodi in zdravilom na drugi strani, o čemer obstajajo številni indici. Zaenkrat to. Toda operativna agenda elite s tem še ni izčrpana. Ima tudi rezervne scenarije, kot opozarjajo nekateri.

Bill Gates, denimo, je ustanovil Bill and Melinda Gates Foundation, ki razpolaga s približno 50 milijardami dolarjev kapitala. Fundacija naj bi predvsem skrbela za prebivalstvo najrevnejših predelov sveta, tako da bi pomagala povečevati kmetijsko proizvodnjo in višati standarde zdravstvene oskrbe. Toda Gatesu se je na nekem predavanju zareklo, da bodo s cepivi, zdravstveno oskrbo in z zdravstveno oskrbo reprodukcije poskrbeli za zmanjševanje rasti prebivalstva (op.73). Kako neki je moč s cepljenjem in izboljšano zdravstveno oskrbo zmanjševati rast prebivalstva?! Zgodovina kaže, da se je z izboljšanjem zdravstvene oskrbe vsaj v prvi fazi ohranila visoka rodnost, smrtnost pa se je bistveno zmanjšala, kar je imelo za posledico skokovito rast prebivalstva. To velja tako za Evropo kot Ameriko in druge razvite regije sveta.

Edina možnost zmanjševanja rasti prebivalstva prek cepiv in zdravstvene oskrbe je ta, da se v cepivo in zdravila dajo substance, ki povzročijo neplodnost, ‘spontane’ abortuse ali celo smrti. Je imel to v mislih Bill Gates? Toda kdo daje ‘dobrodelnim donatorjem’ zastonj cepiv in ‘zdravstvene oskrbe’ pravico za tovrsten poseg v telo druge osebe, in to brez vednosti in pristanka te osebe?! Če gre za tovrstno ‘pomoč’, je to globoko neetično in zloraba pomoči za neke druge cilje, ki nimajo ničesar opraviti z interesi tistih, ki jih bo zadelo to cepljenje oziroma tovrstna zdravstvena oskrba. Če je to razmišljanje elite, ki naj bi skrbela najrevnejše, potem je moč reči tej pomoči samo: ne hvala! To ni pomoč, temveč skrajna oblika sebičnosti, ki se ne ustraši oškodovati drugega – zaradi lastnih interesov. Tako se skrbi za živino, ne za ljudi. Če je temu res tako, bi šlo za kršenje elementarnih človekovih pravic. Ljudi, ki to prakticirajo, če to res prakticirajo, pa bi morali postaviti pred sodišče.

Ob svojem človekoljubju, s katerim želi zaustaviti rast svetovnega prebivalstva, pa Bill Gates pozablja, da se bodo milijoni prizadetih nekoč osvestili in bodo spoznali, da so bili le žrtve manipulacij svetovne elite. To pa bo povečalo nasprotja med razvitimi in nerazvitimi.

Obstajajo številna znamenja, da globalna elita ne ravna kaj prida drugače s prebivalci razvitega sveta kot ravna s prebivalci manj razvitih regij. Temeljna ‘filozofija’ delovanja je, da cilj opravičuje sredstva. Tako je Gatesova fundacija denimo financirala tudi raziskavo na Japonskem, katere cilj je bil vzgojiti komarja, ki bi s pikom vnesel cepivo v človeka (op.74). Tu sploh ne gre več za nikakršno etiko, temveč preprosto za samovoljo samooklicanega demiurga, da počne, kar hoče, preprosto zato, ker ima sredstva in voljo, da to počne. Mnenje drugih ne šteje nič, če nimajo sredstev, da bi ga uveljavili. Skratka, pavica močnejšega. To je etika svetovne elite. Morda bi bilo res bolje, če bi se Gates držal računalništva, namesto da se gre kvazifilantropa.

Javnost je pred nedavnim presenetil tudi poziv Ala Gora, nekdanjega demokratskega kandidata za ameriškega predsednika, ki je izgubil bitko za predsedniško nominacijo proti republikancu Georgeu W. Bushu, da naj se vse ženske, mlajše od 25 let, sterilizirajo in tako prispevajo k reševanju problema prenaseljenosti planeta. (op.75) Čeprav so to izjavo objavili mnogi nacionalni mediji po vsem svetu, zdaj mnogi mediji trdijo, da Gore tega ni rekel …

Al Gore je med drugim zelo aktiven tudi v zvezi s problemom segrevanja zemlje, pri čemer so mu nekateri znanstveniki dokazali, da potvarja podatke in širi znanstveno nepotrjene informacije oziroma dezinformacije. V bistvu je tudi teorija o segrevanju zemlje zaradi vplivov človeka del ekofašistične ideologije. Teorija ni znanstveno dokazana, saj se je podnebje v geološki zgodovini zemlje vedno ciklično spreminjalo zaradi naravnih fizikalnih razlogov, tudi v obdobjih, ko človeka na zemlji sploh ni bilo. Kolikšen je vpliv človeka na segrevanje zemlje glede na naravne razloge, pa je popolna neznanka. (op.76)

.

Opombe k poglavju 9.5:

(op.73) - http://www.youtube.com/ watch?v=12DmpWbMSTI

(op.74)http://www.physorg.com/news143901458.html

(op.75)http://www.slovenskenovice.si/slovice/cez-planke/al-gore-za-lepsi-planet-sterilizirajmo-zenske_2.html

http://weeklyworldnews.com/headlines/34910/al-gore-sterilize-women-under-25/

(op.76)http://news.yahoo.com/nasa-data-blow-gaping-hold-global-warming-alarmism-192334971.html

http://books.google.si/books?id=0goAAAAAMBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=uncertain+influence+of+the+mankind+on+climate+change&source=bl&ots=DS-kbU8UJL&sig=ob_RBR1IOSVHgMHjx5e5IlGXVYY&hl=sl&ei=6bczTuPGFtHBtAaFyqG5Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=uncertain%20influence%20of%20the%20mankind%20on%20climate%20change&f=false

.

9.6 Codex Alimentarius

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko preberemo:

»Codex Alimentarius je zbirka pravno neobvezujočih mednarodnih standardov za živila, smernic, priporočil in dobre prakse, ki so namenjeni pridelovalcem in predelovalcem hrane, državnim organom ter potrošnikom. Ti standardi so uveljavljeni na področju Svetovne trgovinske organizacije kot mednarodna merila za varnost živil. To so minimalni standardi, katerim morajo ustrezati živila, da je zagotovljena ustrezna raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov ob upoštevanju raznolikosti pri preskrbi s hrano na svetovnem trgu.« (op.77)

Kritiki trdijo, da se ‘minimalni standardi’ za varovanje zdravja ljudi in interesov potrošnikov postopno spreminjajo v svoje nasprotje. Zdravje ljudi postaja ali je že postalo povsem nepomembno, pomembni so predvsem interesi korporacij, ki proizvajajo hrano, vključno s spremljajočo kemično in farmacevtsko industrijo. Proizvodnja hrane je postala v največji meri biokemična industrija, v kateri so ljudje – potrošniki, le nujno zlo. Gre za to, da se organizem ljudi obremeni do tiste mere, ki jo človeško telo še prenese, ali morda že zavestno prek vsake razumne mere. Morda gre celo za zavestno prehransko politiko, usmerjeno v depopulacijo planeta. Globalna elita ima v svojem programu tudi mehko depopulacijo ljudi. Prek nekakovostne, kemično ‘denaturirane’ hrane, z malo vitamini in drugimi hranljivimi snovmi, zato pa z veliko maščob in kalorij ter z veliko strupenih aditivov, globalna elita morda zavestno podpira produkcijo slabe prehrane, ki vodi h krajšanju življenjske dobe ljudi s povečano smrtnostjo v vseh življenjskih obdobjih.

Na spletnem portalu Sončeve pozitivke je obširen zapis na temo Codexa in drugih ‘konspirativnih tem’. (op.78) Avtor prevedenega zapisa dr. Matthias Rath trdi, da Codex Alimentarius od 1. 1. 2010 vbistvu prepoveduje skoraj vsa naravna zdravila, z vitamini vred. Šlo naj bi za poskus kapitala, predvsem farmacevtskega in agrokemičnega, da ljudi zastrupi s sintetičnimi zdravili, genetsko spremenjenimi poljščinami in s strupi, kot so pesticidi, herbicidi, klor, fluor, hormoni itd. Avtor trdi, da je sam rezerviran do različnih teorij zarote, vendar zapiše, da je ob vseh povečanih metodah nadzora ljudi prek moderne tehnologije samo še vprašanje časa, kdaj bodo ljudem pod kožo vstavili mikročip.

V nadaljevanju zapiše, da se je resnična oblast preselila v Bruselj, tam da je prek 30 tisoč lobistov, ki delajo v korist svojih nalogodajalcev, velekapitalistov, ne evropskih narodov. Meni, da samo še zaslepljenci lahko verjamejo, da farmacevtska industrija, ki letno zasluži prek 2.000 milijard evrov, ne vpliva na medicino. Na svetu naj bi vsako leto umrlo od 20 do 30 milijonov ljudi zaradi slabih zdravil. Ob tem navaja različne vire, ki potrjujejo njegove teze.

Med drugim avtor trdi, da naj bi bil idejni oče Codexa Fritz Ter Meer, ki je bil na nürnberškem procesu obsojen zaradi zločinov proti človečnosti. Potem ko je odslužil kazen, je leta 1963 postal predsednik uprave farmacevtskega giganta Bayer, pred vojno pa je bil zaposlen v I. G. Farben, kemijskem gigantu nacistične Nemčije. Že v zaporu naj bi Meer prišel na idejo, da se ustanovi telo pod okriljem OZN, ki bo postavljalo standarde na področju prehrane. »Ker kdor nadzoruje hrano, ta ima pod kontrolo prebivalstvo,« meni avtor članka. Avtor navede 10 trditev, po katerih deluje farmacevtska industrija, ki jih podajam v nekoliko prirejeni in skrajšani obliki: farmacija ni “industrija zdravja”, ampak je posel, ki potrebuje več bolezni in več bolnikov za večje dobičke (vsako leto približno 500 milijard); je največja prevara v vsej človeški zgodovini: namesto zdravja prinaša še več bolezni; z namenom največjega profita si na vse kriplje prizadeva, da bi najbolj razširjene bolezni ostale neozdravljive (srčno-žilne bolezni, rak); glavni produkt farmacevtske industrije so sintetična zdravila, ki so zaščitena s patenti in omogočajo visoke dobičke; “industrija bolezni” je ena od najbolj dobičkonosnih industrijskih panog; farmacevtska industrija je vseskozi velik del dobička vlagala v lobiranje v vseh porah družbenega sistema, tako da ima velikanski vpliv na javno mnenje; z namenom, da prikrije genocidno dimenzijo, porabi dvakrat več denarja za oglaševanje in za podkupnine kot pa za znanstvene raziskave; največji sovražnik farmacije so vitamini, mikrohranila in druge oblike naravnega zdravljenja, saj se jih ne da patentirati, zato se vitamini ne uporabljajo za zdravljenje, ampak slednje sloni na patentiranih zdravilih.

Rath meni, da se mora vsaka država sama zase odločiti, ali bo njen zdravstveni sistem ostal neučinkovit in slonel na farmaciji ter na širjenju bolezni ali pa bo sistem temeljil na učinkovitem naravnem zdravljenju in na preventivi oz. popolni odpravi bolezni. Avtor trdi, da je farmacevtska industrija nekakšna ‘narkomafija’, ki je skupaj z njihovimi lutkami v medicini, medijih in politiki odgovorna za smrt več ljudi, kot so jih doslej zahtevale vse vojne, ki so se kdajkoli bile na zemlji.

Zatem avtor poda zgodovino farmacevtskega kartela, ki je zanimiva z vidika tematike te knjige tudi zato, ker v njej nastopa družina Rockefeller, ki ima pomembno vlogo tudi v ameriškem bančnem sistemu. Leta 1911 naj bi bil John Rockefeller spoznan za krivega korupcije, njegovo podjetje, ki je na višku moči obvladovalo 90 odstotkov svetovne proizvodnje nafte in njenih derivatov, pa je bilo razpuščeno. Rockefeller je svoje bogastvo tedaj prenesel v ‘karitativno’ Fundacijo Rockefeller z namenom, da se izogne plačilu davkov na prigoljufano bogastvo. Eden od njegovih strateških ciljev naj bi bil tudi, da prevzame v svoje roke zdravstveni sistem ZDA. (Vsekakor je bil njegov namen tudi ta, da sodeluje pri ustanovitvi ameriške izdajateljske banke, Fed, kar mu je prineslo moč in vpliv neformalnega vladarja Amerike.)

Po drugi svetovni vojni naj bi kemična in farmacevtska industrija skupine I. G. Farben, ki je med vojno delala poskuse na zasužnjenih taboriščnikih, prešla v roke družin Rockefeller in Rothschild ter korporacije J. P. Morgan. Družina Rockefeller pa naj bi dobila s tem nadzor nad naftno in farmacevtsko industrijo skoraj po vsem svetu. Obtoženci iz I. G Farben naj bi dobili smešno nizke kazni, čeprav so zakrivili strahotne zločine.

Družina Rockefeller naj bi sodelovala tudi pri ustanovitvi OZN, pri čemer naj bi z ukano dosegla, da peščica držav obvladuje preostalih 200 držav. V okviru OZN sta bili ustanovljeni tudi WHO in FAO, ki sta kmalu postali zagovornici svetovne naftne in farmacevtske industrije.

V letu 1963 naj bi vlada Zvezne republike Nemčije sprožila kampanjo proti zdravljenju z vitamini z namenom ščitenja interesov družine Rockefeller, pri čemer naj bi trdila, da gre za zaščito potrošnikov, čeprav je dejansko šlo za kampanjo v prid sintetičnih zdravil. Zdravstvena doktrina, oblikovana v prid farmacevtske industrije, katere interes je bolezen, ne zdravje, naj bi se ohranila do danes. Farmacevtski lobi naj bi z načrtnim lobiranjem dosegel, da se informacije o učinkovitosti naravnega zdravljenja ne bi razširile v javnost. »Z nevednim ljudstvom je namreč najlažje manipulirati. Zakonodaje različnih držav ščitijo monopol farmacevtskih gigantov in njihovih izredno toksičnih zdravil, ki so neučinkovita in povzročajo bolezen ter smrt bolnikov v genocidnih razsežnostih, s tem pa so milijarde ljudi prikrajšani za naravno zdravljenje.« (op.79)

V letih 1990–1992 naj bi prišlo do določenega preboja v boju s farmacevtskim lobijem. Dr. Rath in dr. Linus Pauling sta v vrsti znanstvenih člankov opredelila pomanjkanje mikrohranil kot poglavitnega vzroka bolezni, kot so infarkt, visok krvni pritisk, diabetes, rak in bolezni imunskega sistema.

Dr. Rath svoj članek zaključi: »Bil sem podoben Sherlocku Holmesu, ki je korak za korakom odkrival pravi vzrok bolezni. Odkril sem tudi, da je to znanje bilo namenoma prikrivano milijonom bolnikov po celem svetu z izključno enim namenom, da koristi nenasitnemu pohlepu posla z boleznijo.«

V nadaljevanju je na isti strani Pozitivk predstavljen še en članek s podobno tematiko, v katerem je spet govor o družini Rockefeller, tokrat v vlogi dobrodelnega financerja raziskav razvoja genetskega inženiringa. Rezultat teh raziskav naj bi bil stvaritev novih hibridov, ki imajo lastnost, da se težko razmnožujejo, kar pomeni, da so uporabni samo za prvo setev in so zato neuporabni kot seme, ki ga morajo potem kmetje vedno znova kupovati. S tem postanejo kmetje popolnoma odvisni od dobavitelja semena. Zelo podoben cilj zasleduje tudi korporacija Monsanto, ki želi prek gensko spremenjenih organizmov, zaščitenih s patenti, doseči, da bodo kmetje morali kupovati njena patentirana semena, ki bodo rodila samo prvo leto. Si lahko predstavljamo, kaj bi pomenilo za svetovno proizvodnjo hrane, če bi bila proizvodnja semen v rokah peščice monopolnih multinacionalk? Če temu dodamo še multinacionalke, ki proizvajajo zaščitna sredstva in umetna gnojila, potem postane jasno, kaj je mislil Henry Kissinger že pred mnogimi leti, ko je napovedal uporabo hrane kot orožje. (op.80)

Avtor članka v Pozitivkah se tudi vpraša: »Glede na pretekle izkušnje z družinami, kot so Rockefeller, Carnegie, Harriman in ostalimi, pa se vsiljuje še eno vprašanje: ali je GSO (genetsko spremenjeni organizem) biološko orožje prihodnosti?« Če to povežemo s tem, da je Epicyt, manjša biotehnična družba iz Kalifornije, v letu 2001 oznanila, da je razvila genetsko spremenjeno koruzo, ki po zaužitju deluje kontracepcijsko na moške, (op.81) potem postane očitna povezava prizadevanj svetovnih multinacionalk z načrti globalne elite po depopulaciji planeta prek zmanjševanja rodnosti in povečevanja smrtnosti. To potrjujeta tudi razvoj in uporaba cepiv, ki sprožajo spontane splave, o čemer je tudi govor v citiranem članku v Pozitivkah, podpisanem z inicialkama N. J. V članku je še vrsta drugih primerov in obrazložitev ter je vsekakor vreden branja. Ob tem je zanimivo še to, da se avtor ni podpisal s polnim imenom, kar kaže, da dolge roke multinacionalk sežejo tudi v Slovenijo.

.

Opombe k poglavju 9.6:

(op.77)http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_ podrocja/codex_alimentarius/

(op.78)http://www.pozitivke.net/article.php/20091018193024362

(op.79)http://www.pozitivke.net/article.php/20091018193024362

(op.80)http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_kissinger_ food.html

(op.81)http://www.biotech-info.net/conception.html

.

9.7 Pandemska gripa

Fantomska pandemska gripa se je začela s senzacionalistično objavo, da je v Mehiki izbruhnila nova, smrtno nevarna gripa. Potem so nas mediji nekaj časa pitali s številkami o domnevnih smrtnih žrtvah gripe. Ker so bile številke očitno izmišljene, je bilo število žrtev vsak dan drugačno: enkrat višje, drugič nižje kot vrednosti delnic na borzi. Predsednica Svetovne zdravstvene organizacije je z resnim, dramatičnim izrazom na obrazu objavila najvišjo stopnjo epidemiološke ogroženosti. Potem je prišlo poletje in rekli so, da bo gripa spet izbruhnila v zimi 2009–2010. Države so mrzlično nabavljale zdravila, predvsem tami- flu, in čakale na obljubljeno cepivo. Mediji pa so javnost vzdrževali pod visoko napetostjo z objavljanjem dobesedno debilnih novic, kot je bilo na primer vprašanje, kam bodo shranjevali številna trupla žrtev gripe.

Jeseni 2009 smo dočakali cepivo. Toda ljudje se niso postavili v vrsto za cepljenje. Medtem so se namreč razširili glasovi, da je vse skupaj potegavščina. In kaj se je zgodilo nato? Mediji so nas začeli spet pitati z novicami o smrtnih žrtvah. In nekateri so se le odločili za cepljenje. Potem ko je cepljenje prišlo h koncu, pa je vse potihnilo. Gripa je čudežno izpuhtela. Nobenih smrtnih žrtev ni bilo več. Nihče, ne zdravstvena stroka ne politika ne mediji, ni pojasnil javnosti ničesar, kaj je pravzaprav bilo s fantomsko gripo. Kar je ostalo od gripe, je le nekaj invalidov, ki jih je povzročilo cepljenje. In kdo ve, morda bodo tisti, ki so se cepili, čutili kakšne dolgoročne posledice, ker jim je demiurg cepiva vcepil tudi kaj, kar s protigripnim cepljenjem nima nobene zveze. Morda kak virus, ki vam izvede lobotomijo in vas spremeni v pokorno ovco. Znanstvena fantastika? Nič več.

Britanski časopis Mail je avgusta 2010 objavil članek z naslovom ‘Injekcija, ki bi lahko odpravila stres, ne da bi nas upočasnila’. V članku je predstavljeno odkritje dr. Roberta Sapolskyja, profesorja nevrologije na standfordski univerzi v Kaliforniji. Slednji je odkril način, kako z vcepljenim virusom odpraviti stres. Profesor Stapolsky verjame, da je možno spremeniti možgansko kemijo in ustvariti stanje ‘mirne osredotočenosti’. To naj bi odpravilo potrebo po relaksacijskih terapijah in zdravilih. Stanfordski tim je virus herpesa prilagodil tako, da lahko prenaša spremenjene nevroprotektivne gene globoko v možgane in nevtralizira hormone, ki so posledica stresa, preden okvarijo možgane. Virus naj bi bil učinkovit na podganah, kar dopušča možnost, da bo deloval tudi na ljudeh. (op.82)

Kritiki pravijo, da je odkritje Stapolskyja neke vrste lobotomija. Virus naj bi trajno okvaril možgane in pri človeku povzročil ne le umirjenost, temveč tudi podredljivost. To pa naj bi bil resničen cilj tovrstnih raziskav, ki naj bi bile v funkciji vzpostavitve avtokratskega sistema, katerega del naj bi bila tudi ‘medicinska’ oziroma ‘znanstvena diktatura’.

.

Opombe k poglavju 9.7:

(op.82)http://www.dailymail.co.uk/health/article-1299540/Jab-stop-stress-slowing-down.html

.

9.8 Gensko spremenjeni organizmi (GSO)

Čeprav si jih nihče zares ne želi in nihče ne ve, kakšne bodo posledice uvajanja gensko spremenjenih organizmov, se produkcija in uporaba le-teh nezadržno širita. Mnogi strokovnjaki opozarjajo, da se bodo gensko spremenjeni organizmi prenesli v naravo in se pomešali z divjimi vrstami, kar bo v dolgoročni perspektivi lahko popolnoma spremenilo floro in favno planeta. V Mehiki, domovini koruze, naj praktično ne bi bilo več čistih avtohtonih vrst, ker so se vse že pomešale z gensko spremenjenimi vrstami. Nekaj podobnega naj bi veljalo za sojo in številne druge najbolj razširjene poljščine. Na področju favne je znan primer iz Kanade, ko je prišlo do nehotenega izpusta gensko spremenjenih lososov v naravno okolje, kjer se prosto križajo z gensko nespremenjenimi lososi. Kakšne bodo dolgoročne posledice tovrstnega dogajanja, ne ve nihče.

Primeri iz prakse kažejo, da so gensko spremenjeni organizmi mnogokrat prinesli več problemov kot koristi, kar je navsezadnje rezultiralo v manjšem pridelku. Zlasti je v tem pogledu znano ameriško podjetje Monsanto (op.83), ki je gensko spremenjene kulture zaneslo v različne države sveta, posledice pa so bile v nekaterih primerih katastrofalne. V Indiji so na primer povzročili bankrote cele vrste pridelovalcev bombaža. Kmetje so se zatekali v samomore, ker niso mogli poplačati dolgov zaradi pičlega pridelka, ker so sejali gensko spremenjena semena, čeprav so jim prodajalci obljubljali ravno obratno, namreč povečanje pridelka.

Kaj je pravzaprav cilj in namen gensko spremenjenih organizmov? Zdi se, da je glavni namen izriniti klasične vrste kultur, zlasti poljščin, kar bi pomenilo, da bi kmetje širom sveta in posledično svetovno prebivalstvo postali popolnoma odvisni od proizvajalcev semen, ki naj bi v prihodnosti bili pretežno lastniki patentov gensko spremenjenih organizmov. Nekaj multinacionalk bi obvladovalo svetovno kmetijsko proizvodnjo, saj bi bili pridelovalci hrane odvisni od semen, ki bi jih gojili zgolj pooblaščeni nosilci patentov. Za povrh bi ta semena rodila samo v prvi generaciji, tako da bi bila kot semena za sejanje naslednje leto popolnoma neuporabna. Vsa tradicionalna semena, ki so jih ljudstva vsega sveta vzgajala tisočletja, in predstavljajo dobesedno neprecenljivo dediščino človeštva, dediščino, ki nam je omogočila, da smo preživeli kot vrsta, bi bila postopno lahko uničena.

Redke multinacionalke, ki bi imele semena za ves svet, bi bile dobesedno gospodarji nad življenjem in smrtjo. Regije in nacije, ki si semen za setev ne bi mogle priskrbeti v zadostni količini, bi bile obsojene na lakoto. To je najbrž tudi skriti načrt v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi. Razmišljajo namreč tudi o tem, da bi izdelali gensko spremenjeno hrano, ki bi imela manj vitaminov in drugih hranljivih snovi, ki jih potrebuje organizem, tako da bi ljudje, kljub temu da ne bi bili lačni, množično umirali zaradi ‘podhranjenosti’ oziroma slabe hrane brez vitaminov in hranilnih snovi.

Vrsta znamenj dopušča domnevo, da se ta načrt morda skrivaj že izvaja. Hrana sodobnega človeka v razvitem delu sveta je kemijsko in tehnološko obdelana na način, da je že skorajda denaturirana in razen kalorij ne vsebuje skoraj ničesar več. Človek je, kljub temu da poje znatne količine te hrane, po njenem zaužitju še vedno lačen, saj organizem ne dobi prepotrebnih vitaminov, oksidantov, mineralov in drugih potrebnih hranljivih snovi. Posledica tega je, da je v razvitem svetu večina prebivalstva predebela, pojavljajo pa se tudi številne bolezni, ki so posledica pretirane debelosti, zlasti bolezni srca, diabetes in bolezni, ki izhajajo iz prekomerne obremenitve lokomotornih organov. Vse te bolezni seveda lahko znatno znižajo pričakovano povprečno življenjsko dobo ljudi. Zdravniki opozarjajo, da gremo v obdobje, ko bodo otroci morda množično umirali pred njihovimi starši, ki so se prehranjevali z bolj zdravo hrano in so ohranili bolj zdrav način prehranjevanja tudi v starosti.

Načrt v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi, ki se kaže, je torej preprost: pridobiti vire pridelave hrane v svoje roke, potem pa prikrito izstradati in prek slabe hrane postopno prikrito umoriti določen del, morda večji del človeštva in tako zmanjšati število prebivalstva na želeno, ‘normirano’ število. To bi se dogajalo oziroma se že dogaja na mehak način, brez pretiranega poročanja medijev, v slogu: Tak pač je ta svet … saj se trudimo, da bi izkoreninili lakoto in bolezni, ampak žal ne gre…

.

Opombe k poglavju 9.8:

(op.83)http://video.google.com/videoplay?docid=6262083407501596844#

.

9.9 Kemtraili

Kemtraili (chemtrails) so še ena sodobna zagonetka, za katero nihče točno ne ve, kaj v resnici predstavlja. Ker zadovoljivih uradnih pojasnil ni, se pojavljajo vse sorte ugibanj, ki so lahko blizu resnice ali tudi ne.

Kemtraili so sledi, ki jih puščajo za sabo reaktivna letala. Včasih so te sledi bile le kratkotrajne sledi, tako kot penasta brazda za ladjo, ki se kmalu spet umiri in za ladijsko potjo izgine vsaka sled. Podobno je bilo z letali. Zdaj pa mnogi reaktivci za sabo puščajo sled, ki nikakor ne izgine. Tam ostane več ur. Nič več ni redek prizor na nebu, da je le-to prekrižano čez in čez s kemtraili, ki se zgostijo v nekakšne megličaste, redke oblake in prekrijejo vse nebo. Uradna pojasnila so skopa. Šlo naj bi za nekakšne planetarni ‘geoinženiring’, s katerim naj bi vplivali na podnebje v smeri ohlajanja planeta. Glavna sestavina kemtrailov naj bi bila aluminij, barij, stroncij in podobne kovine, ki naj bi bile vse škodljive za človeka. (op.84)

Toda mnogi ne verjamejo, da gre samo za omenjene sestavine. Prepričani so, da kemtraili vsebujejo različne, še bolj strupene substance, celo klice bolezni, njihov pravi namen pa je nekakšno škropljenje človeštva s ciljem širjenja bolezni in krajšanja življenjske dobe ljudi. Šlo naj bi torej za ‘homicidne’ substance, s katerimi škropijo vse človeštvo, podobno kot kmetje škropijo poljščine s herbicidi, insekticidi, fungicidi. (op.85) Šlo naj bi za ukrep depopulacije planeta.

Dejstvo je, da kemtraili obstajajo, da z njimi škropijo ves svet, da to zagotovo ni poceni, da to nekdo financira in da ima vsa zadeva nek namen. Ob tem obstaja tako rekoč skoraj popolna zarota molka s strani uradnih organov držav po vsem svetu.

.

Opombe k poglavju 9.9:

(op.84)http://chemtrails.blog.siol.net/

(op.85) - http://chemtrails.blog.siol.net/

.

9.10 Načrtuje svetovna elita tudi trde metode depopulacije planeta?

Nekateri konspiracionisti, kot na primer Alex Jones ali Bill Rayan, trdijo, da ima globalna elita že izdelan načrt za globalno iztrebljenje oziroma redukcijo svetovnega prebivalstva na vsega milijardo ljudi ali celo manj, kar utemeljujejo deloma z javno dostopnimi dejstvi, deloma pa iz virov znotraj krogov globalne elite.

V članku z naslovom ‘Načrt elite za globalno iztrebljenje’, ki je bil objavljen na Jonsovem spletnem mediju ‘Prison planet’ dne 6. junija 2011, avtor P. J. Watson piše o knjigi ‘Ecoscience’ (Ekološka znanost), katere soavtor je tudi svetovalec ameriškega predsednika Barracka Obame za znanost, John P. Holdren, v kateri je že v letu 1977 zagovarjal oblikovanje ‘planetarnega režima’, ki bi uporabljal ‘globalne sile’ za uveljavitev totalitarnih ukrepov z namenom nadzora svetovne populacije, vključno s prisilnimi abortusi, množičnimi sterilizacijami, ki bi se izvedle prek kontaminacije hrane in vode kot tudi prek obveznih telesnih kontracepcijskih vsadkov. (op.86)

Holdren naj bi sebe v svoji knjigi nazival za ‘neomaltuzijanca’, ki je ‘zgodovinski pesimist’ in je zavrnil idejo, da bi Amerika in celotno človeštvo lahko napredovala z ustvarjalnostjo, tehnologijo in ekonomsko rastjo. Za Holdrena je človeštvo rak zemlje. (Izraz je uporabljen tudi v Georgijskem monumentu!) Zavzema se, da se tretji svet ne bi razvijal in da ostane v predindustrijski dobi ter v trajni revščini s povprečno življenjsko dobo okrog 30 let. Holdren postavlja zgornjo mejo svetovne populacije na milijardo ljudi, kar pomeni, da bi bilo treba 6 milijard ljudi na nek način eliminirati.

Drugi znanstveniki nasprotno opozarjajo, da se rast prebivalstva v vseh razvitih državah umirja oziroma se trendi celo obračajo v depopulacijo, če odštejemo imigracije. Na dolgi Na zgornjem naslovu si lahko ogledate dokumentarec o kemtrailih z naslovom: What In The World Are They Spraying? (Kaj na svetu škropijo?) rok naj bi se rast prebivalstva prenehala. Depopulacija naj bi se začela dogajati sama od sebe, saj je tendenca po zmanjševanju števila prebivalstva prisotna v vseh razvitih državah, ko dosežejo določeno stopnjo razvitosti.

Holdren naj bi tudi zagovarjal, da bi se državam, ko sta India in Bangladeš, v določenem trenutku odrekla vsa pomoč, kar bi povzročilo posreden genocid. Avtor članka na podlagi navedenih dejstev poudari, kakšen človek deluje kot vladni ‘znanstveni car’ z vsemi izvršnimi pooblastili v Obamovi domnevno ‘liberalni’ administraciji. Holdrenova miselnost naj bi ne bila le njegova, temveč naj bi jo gojila tudi svetovna ekonomska in politična elita, zaradi česar naj bi predstavljala neposredno grožnjo preživetja večjega dela človeštva. Evgenika naj bi tudi v 21. stoletju spet igrala pomembno politično vlogo v spremenjeni obliki, kar naj bi se kazalo tudi v dajatvah v zvezi z emisijami CO², v omejitvah glede rojstva otrok in v omejevanju visokega življenjskega standarda z omejevanjem gospodarske rasti (ničelna rast), kar naj bi vse prispevalo k ohranjanju planeta, to pa naj bi bil izgovor za vseobsežen nadzor vseh plati življenja ljudi.

.

Opombe k poglavju 9.10:

(op.86)http://www.prisonplanet.com/the-elites-plan-for-global-extermination.html

.

9.11 Anglosaška misija (Anglo-Saxon Mission)

Še bolj radikalne domnevne načrte globalne elite o depopulaciji planeta razkriva konspiracionist Bill Ryan. Načrt depopulacije, ki ga opisuje, naj bi v posvečenih angloameriških konspirativnih krogih nosil tajno označbo ‘Anglo-Saxon Mission’. Izraz ‘anglosaška misija’ se je v zgodovini že uporabljal, in sicer v zvezi s širjenjem krščanstva v srednjem veku. Danes naziv vzbuja asociacije na nacizem in nemške ideje o arijskem človeku. Izraz namreč namiguje na to, da je depopulacija ‘anglosaška misija’, se pravi, da je angleško govoreča Zahodna civilizacija poklicana, da izvede depopulacijo planeta. Sam Bill Ryan opredeli anglosaško misijo kot projekt novega sveta, pri čemer naj bi se novi svet rodil prek tretje svetovne vojne. (op.87)

Bill Ryan kot vir svojega odkritja navaja pričanje ‘insajderja’, ki je bil navzoč na srečanju seniorjev masonov v londonskem Cityju v letu 2005. Vest naj temu pričevalcu ne bi dovolila, da bi molčal o tako srhljivi temi. Bistvene trditve priče, katere identiteta naj bi bila znana Billu Ryanu, so:

 • načrtuje se tretja svetovna vojna, ki bo nuklearna in biološka;
 • tretja svetovna vojna naj bi se začela z napadom Izraela na Iran; svet naj bi bil pahnjen
  v skrbno načrtovan kaos;
 • napete vojne razmere bi bile v vseh zahodnih nacijah izrabljene za vzpostavitev poostrenega
  vojaškega nadzora nad družbo;
 • glavna tarča vojne oziroma depopulacije naj bi bila Kitajska;
 • svetovno prebivalstvo naj bi se zmanjšalo za okrog 50 odstotkov.

Opisani scenarij naj bi bil le del starega dolgoročnega načrta zahodne plutokratske elite, katerega del sta tudi prva in druga svetovna vojna. Cilj naj bi bil centralizacija finančnih virov v njenih rokah. Poleg tega naj bi bilo vse skupaj priprava na grozeč ‘geofizikalen dogodek’, ki naj bi zdesetkal človeštvo. Tretja svetovna vojna naj bi bila potrebna zato, da se vzpostavijo planetarne totalitarne, represivne socialne strukture, s katerimi bo preživetje omogočeno le izbrani manjšini, ne komurkoli po slučaju. Šlo naj bi za to, kdo bo podedoval zemljo. To naj bi bil beli kavkaški človek. Kitajska naj bi bila uničena. Bill Ryan naglaša, da je podobne informacije dobil tudi iz drugih virov. Po njegovem je ‘četrti rajh živ in pri dobrem zdravju’.

Presenetljivo naj bi Ryanov vir kljub alarmantnim napovedim ostajal optimist. Predstavljeni scenarij naj ne bi bil neizbežen, ker naj bi se javnost po vsem svetu pospešeno osveščala glede načrtov globalne elite, prav osveščena javnost pa apokaliptične načrte globalne elite lahko prepreči. Izvedle bi jih lahko samo zmanipulirane množice, osveščene gotovo ne. (Da je osveščenost množic ključnega pomena za preprečevanje apokaliptičnih načrtov globalne elite, govori na primer dejstvo, da je ameriška elita v bistvu v preteklosti že začela z intenzivno hujskaško propagando zoper Iran, a ji ameriška javnost po izkušnji z iraško, s prevaro izsiljeno vojno, ni več prisluhnila.)

Če predpostavimo, da je Ryan verodostojno predstavil pričevanje vira, se lahko vprašamo, ali je po slučaju dobil v roke pristno informacijo iz samega osrednjega vira svetovne zarote ali gre morda za načrtno, vsaj delno dezinformacijo s strani globalne elite. Prav Bill Ryan je v preteklosti namreč opravil intervju s pripadnikom elite iz Londona, ki svoje identitete ni želel razkriti, ta pa je Ryanu razodel, da globalna elita zaradi curljanja informacij o njenih dolgoročnih načrtih za obvladovanje sveta sama lansira dezinformacije, katerih cilj je zamegliti sliko o njenih pravi namerah. (op.88)

Namera o uničenju Kitajske in o želji po prevladi belega človeka se zdi namreč malce ‘populistična’ ter uperjena v iskanje enotnosti in podpore zahodne javnosti eliti pri njenih načrtih s slikanjem zunanjega sovražnika. V času napada na Ameriko v letu 2001 je elita z vsestransko, zlasti medijsko manipulacijo uspela povsem poenotiti ameriško in zahodno javnost nasploh v skladu s svojimi cilji. V zvezi z Iranom pa zadeva ni več tako enostavna. Ameriška in zahodna javnost vojne z Iranom preprosto noče več kupiti kot nekaj, kar je neobhodno nujno za interese Zahoda. Napadu na Iran se, po nekaterih znamenjih sodeč, upirajo celo visoki častniki znotraj ameriške vojske, kar je samo po sebi nezaslišan precedens, ki pa jasno razodeva, da v sodobnem svetu ‘nič več ni tako, kot je bilo’ še kako desetletje nazaj. Internetni mediji oziroma alternativno obveščanje so postali dovolj množični, da ljudje ne sledijo več slepo temu, kar slišijo v ‘uradnih’ poročili nacionalnih medijev, ki so donedavna popolnoma obvladovali kolektivno zavest zahodnih nacij.

Namera globalne elite je ‘svetovna država’ pod njeno dominacijo, ne rasno čista svetovna država. Tretja svetovna vojna pa ne bi bila prvenstveno vojna zoper Kitajsko, temveč bi bila prvenstveno vojna za dokončno ustoličenje dominacije globalne finančne elite v svetovni državi. Predpostavka globalne elite je, da bi človeštvo, zdesetkano v svetovni vojni in utrujeno od nje, pristalo na vsakršno ponujeno rešitev, ki bi odpravila vojne. Pristalo bi tudi na svetovno državo pod dominacijo bankirjev. To pa je edini cilj, ki zanima globalno elito. Za ta cilj bo širokogrudno delila koncesije tudi Kitajcem, Indijcem ali Rusom in nekatere posameznike med njimi pripustila v svoj elitni plutokratski denarni klub. V vsej zadevi ne gre za rasne kontroverze, temveč gre, marksistično rečeno, za razredna nasprotja. Naravni sovražnik globalne elite niso Kitajci, temveč so to ljudstva držav, ki si jih želi globalna elita absolutno podrediti v okviru novega svetovnega reda kot novega totalitarizma, novega fašizma.

.

Opombe k poglavju 9.11:

(op.87) - http://projectcamelot.org/anglo_saxon_mission.html

(op.88)http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?10234-THE-RULERS-OF-THE-WORLD-a-new-Project-Avalon-video-interview

.

9.12 Depopulacija kot spontan proces

Morda je najverjetnejši scenarij depopulacije planeta napisan od narave same in ne od ljudi. Seveda pa je moč višjo silo izrabiti v skladu z določenimi interesi. Depopulacija se bo namreč lahko zgodila kot posledica preprostega, a neizbežnega dejstva, da se bodo zaloge nafte prej ali slej izčrpale. (op.89) To bo bržkone imelo usodne posledice za človeštvo, saj sta nafta in zemeljski plin še vedno glavna energenta. Ključna posledica pomanjkanja nafte bo lahko ta, da se bo proizvodnja hrane podražila in postopno zmanjšala. Danes se na svetu z lakoto sooča približno milijarda ljudi, s postopnim višanjem cen nafte pa se bo hrana dražila, kar pomeni, da se bo krog ogroženih z lakoto postopoma večal, prav tako bo vedno več ljudi umiralo za posledicami podhranjenosti. Lakota lahko ne bo več le domena manj razvitih, temveč bo potrkala tudi na vrata razvitega sveta. To se bo zgodilo v povezavi z drugimi posledicami drage nafte, kot je na primer povečevanje brezposelnosti, ob hkratnem odmiranju socialne države, ki preprosto ne bo v stanju reševati vedno večjega števila socialnih problemov.

Zanesljivo bi se depopulacija zgodila v primeru, da bi nafte zmanjkalo tako rekoč čez noč. Možen je namreč scenarij, da se bo nafta nenadoma, ko bodo zaloge tako rekoč pri kraju, podražila do tiste mere, ko bo postala praktično nedosegljiva za navadne smrtnike. Sledil bi vsesplošen kaos. Ne bi šlo le za to, da se ljudje ne bi mogli več voziti z avtomobili in se ogrevati ter hladiti, temveč predvsem za to, da podjetja ne bi mogla več poslovati, kar bi pomenilo drastičen upad gospodarskih dejavnosti vseh vrst in porast brezposelnosti do neslutenega obsega. Poleg tega bi se produkcija hrane bistveno zmanjšala. Civilizacija, kakršno poznamo danes, bi praktično razpadla. Ljudje bi množično umirali zaradi lakote, bolezni in nasilja. Verjetno bi izbruhnile vojne, nekatere države bi bankrotirale in preprosto propadle, zavladale pa bi jim oborožene horde. Človeštvo bi stopilo v obdobje popolnega kaosa glede na današnje razmere. Ena od posledic bi bila bistven upad števila svetovnega prebivalstva.

Ta scenarij seveda ni nujen, je pa možen. Izogniti bi se mu bilo moč, če bi se človeštvo na trenutek, ko nafte ne bo več, pripravilo tako, da bi imelo na razpolago druge cenene vire energije. Ti viri po vsemu sodeč obstajajo, toda njihov razvoj je negotov. (op.90) Morda je nafta še vedno prepoceni, da bi se razvoj alternativnih virov energije pospešil, morda gre za zavestno politiko, ki želi trenutek ‘naftnega mrka’ izkoristiti za depopulacijo. Ne nazadnje je že Nikola Tesla napovedal možnost neizčrpnega vira energije, toda pragmatični energetski lobi ga je v svojem pohlepu brezobzirno poteptal. Nikola Tesla bržkone ni bil edini, ki ga je energetski lobi onemogočil, in tudi danes ni nič drugače. Posamezniki, ki se ukvarjajo s tako imenovano ‘free energy’, zastonj energijo, so deležni groženj in vsakovrstnih pritiskov, kar kaže, da so v igri enormni interesi. (op.91)

.

Opombe k poglavju 9.12:

(op.89)http://www.documentary-film.net/search/watch.php?&ref=264

(op.90)http://freeenergytruth.blogspot.com/2011/06/nasa-chief-scientist-rossi-ecatalyzer.html

http://www.ibtimes.com/articles/205689/20110829/nuclear-power-reactor-system-fission-technology-powerelectricity-moon-mars-lunar-planets-space-nasa.htm

(op.91)http://topdocumentaryfilms.com/machine-die-quest-free-energy/

.

9.13 Ekofašizem

Veliko je znamenj, ki kažejo, da globalna elita v svojem interesu spodbuja oblikovanje ekstremnih okoljskih doktrin na področjih, kjer to odgovarja njenim interesom. V ta svoja prizadevanja vključuje tako stroko (univerze, inštitute) kot mednarodne in nacionalne institucije ter civilnodružbena gibanja. Brez nadaljnjega je mogoče reči, da je ekološki diskurz že davno iztiril in zapustil polje racionalnega. Ekološke resnice postajajo nekakšne novodobne, indiskutabilne ideološke dogme. Takšna je na primer resnica o segrevanju zemlje zaradi toplogrednih plinov. Globalna elita si je zadala za cilj, da bo ljudem zaračunala tudi zrak, ki ga dihajo, kar je racionalno jedro dogmatskega obravnavanja klimatskih sprememb. V ta namen je oblikovala ustrezno strategijo doseganja tega cilja, ki jo zdaj neomajno uresničuje. Ekološki zaslepljenci z vsega sveta verjamejo ekološki demagogiji globalne elite, ne zavedajoč se, da služi globalni eliti pri doseganju njenih ciljev po izžemanju ljudi.

V perspektivi lahko pričakujemo, da bo globalna elita zavestno dopustila onesnaženje ali zavestno onesnažila tudi zaloge pitne vode, tako da bo moralo človeštvo, če bo hotelo preživeti oziroma kolikor ga bo preživelo, kupovati drago prečiščeno vodo, kar bo seveda zagotavljala elita. Danes že otrokom v osnovni šoli učitelji razlagajo, da bodo, ko bodo odrasli, delali skoraj samo za pitno vodo. Globalna elita ve, kako se streže tem rečem. Delati je treba načrtno, postopno in na dolgi rok. Ljudi je treba prepričati v nekaj že od mladih nog naprej, saj potem to mirno sprejmejo kot nekaj samoumevnega.

Države tega sveta povzemajo ekološke strategije, ki se oblikujejo v okviru OZN v skladu z interesi globalne elite, ki ima pač moč in sredstva, da svoje skrivne agende vsili institucijam OZN in posledično vsem državam sveta.

Ob tem, ko so ‘okoljaši’ zelo glasni tam, kjer je prevladujoča ekološka doktrina takšna, da to dopušča, so običajno veliko manj glasni tam, kjer to ni v skladu z vladajočo doktrino. Malokdo se recimo spotika ob nepotrebno onesnaževanje vode zaradi pretirane uporabe kemičnih sredstev v kmetijstvu, ker je to v prid globalne elite. Prav tako malokdo nasprotuje gensko spremenjenim organizmom. Tudi o kemtrailih je bolj malo ali nič slišati s strani uradnih ekologov in tudi civilnodružbenih.

Navedeno daje slutiti, da so ekološke teme postale predmet množičnega manipuliranja, pri čemer je težko razbrati, kdo pije in kdo plača’. En del ekološke vojske sestavljajo profesionalni ‘generali’ iz vrst politikov in strokovnjakov, ki so plačani, da širijo ekološke doktrine po meri globalne elite, največji del pa so navadni ‘vojaki’, zaslepljenci, ki verjamejo svetovnim in domačim ekološkim gurujem oziroma okoljskim idejnim vodjem. Vse skupaj pa spreminja svet na slabše, ne na bolje.

.

.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - — – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Naslednja objava – nedelja 15. april

10. poglavje: OD SVETOVNEGA DENARNEGA SISTEMA DO SVETOVNE DRŽAVE

- – - – – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – – – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

.

.

Avtor objave: Janez Vuk

Tehnična izvedba: Jaka Furlan

eKnjiga: NOVI SVETOVNI RED – VIII
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

11 Responses to eKnjiga: NOVI SVETOVNI RED – VIII

 • Ida Čuden Rebula says:

  Grozljivo! – In vse premalo popularizirano, zgolj takole, preko interneta, ne pa tudi pri množicah, ali vsaj organizirano: od naselja do naselja, od četrti do četrti…, od skupine do skupine …; internet sicer obvladajo že številni posamezniki, a jih takšne vsebine ne morejo zanimati, dokler sami nimajo težav ali pa jih ne povezujejo s tako grozljivimi, strašljivimi potencialnimi vzroki, ki so lahko povsem realni, le da so zelo prefinjeno prikriti…

  Če je le mogoče, bi se želela vključiti, saj imam tudi sama težave, ki si jih ne znam pojasniti …; morda pa je temu vzrok katera od ‘kar tako’ dobljenih injekcij proti tetanusu, ….?

  • magda smon says:

   Ida,

   kaksne tezave pa imas?Tudi jaz sem bila lani cepljena proti tetanusu, ker sem ob padcu na cesti dobila globoko rano,ki se ni dobro celila.Ceprav sem rekla zdravniku, da nebi rada dobila ceiva za tetanus, je zdravnica vztrajala.

   Knjiga je pa zelo dobra. Odpira drug pogled na naso realnost. Tudi, ce ni vse od tega res, je veliko vredno prav zato, ker nas potegne vsaj v razmisljanje,da “resnica”, ki jo zivimo, ni edina.
   Mislim, da je “teorija zarote” ze dva tisoc let ( in vec) kar praksa. Le , da se mi tega ne zavedamo, ker nam vztrajno perejo mozgane.
   Ampak vecina ljudi se prav boji ven iz svoje kletke.Saj to je razumljivo z vidika clovekove narave.V kletki je clovek varen. Ceprav si zeli svobode, jo raje gleda skozi resetko.V bistvu se je boji, ker vec svobode terja tudi vec odgovornosti.

   • Grim_reaper says:

    Sicer zna biti tetanus izjemno zahrbtna bolezen, vendar nekateri pretiravajo z vsem skupaj.Sam sem lansko leto prebolel klopni mengitis, NE DA BI VEDEL da ga sploh imam (imam pa srečo, da sem eden REDKIH ki ga preživijo izven bolnišnic :P), pa sem še kar tu.Brez pomoči zdravnikov, brez nekih posebnih težav in zaenkrat brez nekih trajnih posledic (razen če je posledica bolezni prehitra vzipljivost in občasni precej neprijetni glavoboli). Kar pa se tiče NWO in podobnih reči; če je samo DESETINA vsega tega res, je grozljivo, če je več, sploh ne najdem prave besede za to…Vsekakor pa je knjiga dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje o teh rečeh.
    LP

    • Jaka Furlan says:

     @Grim – ti tvoji glavoboli, je to kaj specifičnega ali kar tako iz nič za dobro voljo kvarit? Ker če je drugo bi te vprašal, če spiješ cca. 3 litre tekočine na dan in kaj je ta tekočina:P
     Sem imel včasih take brezvezne glavobole pa so se s prenehanjem uporabe CocaCola&Co, aspartama in drugih ‘cukrčkov’, pa zobne paste s floridom, zvečilnih gumijev itd. tudi glavoboli prenehali:D

     • Grim_reaper says:

      pri meni so te gazirane pijače 1x na mesec, drugače pa voda v večini primerov.Ne, glavoboli se pojavijo kar iznenada, podobno kot migrena.Ni to sedaj nekaj kritičnega, je pa nadležno.

 • binaural says:

  Zdaj že mediji strašijo z ošpicami. Ovce pa lepo v vrsto po cepivo.

 • binebone says:

  hojlahoj hoj
  Ja najbolj nevarno je, da se nekdo ne zaveda, da je ovca. Naredi preizkus. Vzami kos zarjavele žice in se z njo zbodi samo malo pod kožo na dlani. Če ti v parih urah ne zateče roka do ramen si rešen. Drugače te odvlečejo v hospital in ti vbrizgajo tetanus. Pol pa ti oteklina roke splahni. Če so stranski učinki od inekcije pa je vojna tajna. Na prvi pogled je stranski učinek, da ti oteklina zgine in ni več bolečin. Na dolgi rok pa ti noben ne pove kakšne posledice lahko imaš. Tetanus naj bi deloval dve leti. Še dobiš tetanus v dveh obrokih?
  hojla

 • jasna says:

  Folk se mora na svoje noge postavt, začet svojo hrano gojit, snet okove – nehat uporabljat keš … Skupi smo močnejši … Samo z delom na sebi lahko spremenimo okolico … Najbolj me žalosti, da veliko mojih prijateljev ve za te stvari, a se obnašajo kot da njih ne zadevajo chemtraili, gmo hrana, vakcinacije … Sam zrk mešajo pa se prtožujejo, nihče se noče mau bol resno usest pa da skupi najdemo rešitev, da pustimo glupe egote, k nm jih je družba uturila, da se zavemo moči svojega uma … Vse je mogoče ;D

 • jasna says:

  In še to … Za vsako bolezen na svetu raste rastlina ;D Zbirajte znaje, tisto pomembno, da se ne izgubi

 • Jasna : Kaj naj rečem – več kot jasno si predlagala oziroma napisala.

  Res bo prišla nuja za naše ukrepanje.
  -
  L.p.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>