Razvoj bioskopa za odrasle

Bioskopi za odrasle su mesta gde se može pogledati dobar porno film i koji prikazuju pornografske filmove već decenijama, prvenstveno su namenjeni za gledanje heteroseksualnih porno filmova, ali ima i onih koji su namenjeni homoseksualnoj publici. Za pokrovitelje i sponzore, pravila se moraju jasno definisati kako ne bi došlo do neželjenih situacija. Pored gledanja, bioskopi za odrasle mogu nuditi u svojoj ponudi i različite seks predstave. Ovi bioskopi su bili veoma popularni pre nego što je videorekorder došao na tržište, a sa širenjem kućnih videa, bioskopi za odrasle su praktično nestali. Kada je reč o društvenim normama vezano za ove bioskope, postojala su određena pravila koja su definisani uredbama ili aktima koje su vlasnici bioskopa morali da poštuju. Bioskopi su uglavnom otvarani u zabačenim delovima grada, a naročito se vodilo računa da budu udaljeni od mesta kao što su škola, mesta za starije ljude, parkovi za decu i slično. Ukoliko se ova pravila nisu poštovala, kazne su bile ogromne i veoma stroge. Otvaranje bioskopa gde se mogao gledati porno film je bilo usko vezano za malo slobodnije države koje su bile liberalne kada je reč o seksu. Gradovi gde su uglavnom živeli konzervativni i tradicionalni ljudi nisu naišli na odobravanje otvaranja ove vrste teatra. Pored bioskopa, u Americi su se dvadesetih godina prošlog veka odigrale privatne kućne žurke zatvorenog tipa, gde se pored dobre zabave, organizovao i repertoar koji je pored neke dobre seksi predstave uključivao i porno film. Danas, iako tržište porno bioskopa više praktično ne postoji, postoje dosta ljubitelja ove vrste zabave koji putuju širom sveta i nalaze sakrivene bioskope koje nude dobru zabavu i gledanje retro i klasičnih porno filmova. Mnogi parovi imaju fetiš da posete bioskop za odrasle i imaju seks pred svima, pa čak i žele da im se drugi ljudi pridruže u njihovoj seksualnoj avanturi.